dinsdag, oktober 3, 2023
Home Rapakivi’s Alandgranofier - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

Alandgranofier – Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

Alandrapakivi, desintregerend - Borger (Dr.)
landgranietporfier, type Hammarudda
Alandrapakivi, vers breukvlak – zwerfsteen van Groningen