zaterdag, april 20, 2024
Home Rapakivi’s Alandrapakivi, vers breukvlak - zwerfsteen van Groningen

Alandrapakivi, vers breukvlak – zwerfsteen van Groningen

Alandrapakivi, desintregerend - Borger (Dr.)
Alandgranofier – Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

ACTIVITEITEN