zaterdag, april 20, 2024
Home Een speeltuin met zwerfkeien Alandrapakivi, detail - Borger

Alandrapakivi, detail – Borger

Alandrapakivi – Borger
Biotietgraniet met pegmatietgang – Zwerfsteen van Borger

ACTIVITEITEN