zaterdag, februari 24, 2024
Home Een speeltuin met zwerfkeien Biotietgraniet met pegmatietgang - Zwerfsteen van Borger

Biotietgraniet met pegmatietgang – Zwerfsteen van Borger

Alandrapakivi, detail – Borger
Een fauteuil van graniet – Zwerfsteen van Borger

ACTIVITEITEN