zondag, april 14, 2024
Home Een speeltuin met zwerfkeien Een fauteuil van graniet - Zwerfsteen van Borger

Een fauteuil van graniet – Zwerfsteen van Borger

Biotietgraniet met pegmatietgang – Zwerfsteen van Borger
Geplooide migmatietgneis – Zwerfsteen van Borger

ACTIVITEITEN