zondag, december 3, 2023
Home Een speeltuin met zwerfkeien Glimmergneis - Zwerfsteen van Borger

Glimmergneis – Zwerfsteen van Borger

Geplooide migmatietgneis – Zwerfsteen van Borger
Gneis met geplooide pegmatietaders – Zwerfsteen van Borger

ACTIVITEITEN