zaterdag, april 20, 2024
Home Een speeltuin met zwerfkeien Ogengneis, detail - Zwerrfsteen van Borger

Ogengneis, detail – Zwerrfsteen van Borger

Ogengneis – zwerfsteen van Borger
Porfierische rapakivigraniet van Vehmaa – Zwerfsteen van Borger

ACTIVITEITEN