vrijdag, september 22, 2023
Home Een speeltuin met zwerfkeien Porfierische rapakivigraniet van Vehmaa - Zwerfsteen van Borger

Porfierische rapakivigraniet van Vehmaa – Zwerfsteen van Borger

Ogengneis, detail – Zwerrfsteen van Borger
Rode Oostzeeporfier – Zwerfsteen van Borger