vrijdag, juli 12, 2024
    Home Een speeltuin met zwerfkeien Porfierische rapakivigraniet van Vehmaa - Zwerfsteen van Borger

    Porfierische rapakivigraniet van Vehmaa – Zwerfsteen van Borger

    Ogengneis, detail – Zwerrfsteen van Borger
    Rode Oostzeeporfier – Zwerfsteen van Borger

    ACTIVITEITEN