zondag, april 21, 2024
Home Een speeltuin met zwerfkeien Stapstenen - Speeltuin Borger

Stapstenen – Speeltuin Borger

Rode Oostzeeporfier, detail – zwerfsteen van Borger
Tweeglimmergraniet van Angermanland – Zwerfsteen van Borger

ACTIVITEITEN