woensdag, oktober 4, 2023
Home Een speeltuin met zwerfkeien Tweeglimmergraniet van Angermanland - Zwerfsteen van Borger

Tweeglimmergraniet van Angermanland – Zwerfsteen van Borger

Stapstenen – Speeltuin Borger
Tweeglimmergraniet, detail – zwerfsteen van Borger