maandag, mei 20, 2024

Paskallavikporfier – Elmenhorst, Dld

Oslobasalt-amandelsteen – Oudemirdum. Fr.
Porfierische graniet – Damsdorf, Dld.

ACTIVITEITEN