zondag, februari 25, 2024

Porfierische graniet – Damsdorf, Dld.

Paskallavikporfier – Elmenhorst, Dld
Porfierische rapakivigraniet van Kökar – Nijbeets

ACTIVITEITEN