zondag, april 14, 2024

Rhombenporfier – Damsdorf, Dld.

Porfierische rapakivigraniet van Kökar – Nijbeets
Rödö kwartsporfier – Ristinge Klint, Dk

ACTIVITEITEN