‘Hunebedhighway’, een samenhangende visie

1
3859

Hunebedhighway 1. Gebiedspromotie als motor voor cultuurtoerisme en economie

Sinds de ontwikkeling van Geopark de Hondsrug is begonnen is de Hondsrug als cultuurtoeristische hoofdstructuur herontdekt. De aanpak is –hoe symbolisch- gelaagd. Zowel de geologische rijkdom en het terreinbeheer van prachtige natuurgebieden, (Drentsche A en Hunzedal), als ook de archeologie (ijstijden en prehistorie) en de verhalen van de mensen op het maaiveld (water, bossen, veen, boeren, schilders, toeristen) zorgden voor een unieke positie, die in 2015 leidde tot de UNESCO-status. Het hoogste predicaat dat een gebied in de wereld kan krijgen!

In 2017 staat de eerste toetsing van die nieuw verworven status op de agenda van UNESCO. Geopark de Hondsrug formuleert daartoe een op continuïteit en duurzaamheid gericht, gemeentegrensoverschrijdend masterplan, voor de komende 10 jaar.

Ondernemers en instellingen dienen de uitdaging op te pakken om de verworven status vast te houden en in klinkende munt om te zetten.

Hunebedhighway 2. Hunebedhighway als infrastructuur voor een samenhangende aanpak

Het plan om van de N34, die als een rode draad over de Hondsrug loopt, een beleefweg te maken á la Route 66, heeft geresulteerd in de volgende initiatieven:
1. Bebording en asfaltafbeeldingen van de N34 als Hunebedhighway
2. Het aanbrengen van samenhang tussen ondernemers, terreinbeheerders, recreatiebedrijven, toeleveringsbedrijven en instellingen in een op te richtte Hunebedhighway-Business Club(HBC).
3. De profilering van Borger als centrum van Geopark de Hondsrug en Hunebedhoofdstad van Nederland.
4. Het uitstralen van trots op het grootste hunebed door de bebording op orde te brengen (nu is in het dorp Borger geen verwijzing naar hunebed D27, het grootste hunebed van Nederland).
5. Het richten van toeristische promotie op inkomend buitenlands toerisme.
6. Het komen tot gemeentegrensoverschrijdende toeristische promotie en organisatie.
7. Het starten met een Tourist Village Tour (e-bus) in de regio Drouwen-Borger-Ees als basis voor een ecologisch verantwoorde manier van het verplaatsen van toeristische bezoekers langs landschappelijke en attractieve locaties.

hunebedhighway2

Hunebedhighway 3. Werkgelegenheid en economie

Alleen met vereende krachten van een groot aantal sectoren kunnen de gevolgen van de voorspelde krimp in de regio (met verlies van werkgelegenheid; bedreiging van MKB in de dorpen; vergrijzing; wegtrekken van jongeren; vermindering van de toeristische belangstelling) worden gekeerd.
Een integrale en multi-disciplinaire aanpak van relatief grote problemen wordt vaak verstandig geacht, maar is weerbarstig in zijn uitvoering. Met gebiedspromotie als motor en een sterk toegenomen bewustzijn bij ondernemers en instellingen (alsmede overheden) dat samenwerking noodzaak is, kan de economie van de regio aan kracht winnen en de werkgelegenheid toenemen. Niet ongeordend en in het wilde weg of soms zelfs met voorbijgaan aan ongewenste milieu-effecten, maar doelmatig, volhoudend en planmatig aan de slag is het credo voor de komende jaren. De snelle creativiteit van de hordeloper en de stoempende stayer op de Drentse kasseien zijn beide nodig om de regio een goede en duurzaam gefundeerde toekomst te bieden. Het succesvol tegengaan van leegstand van winkels in de Hondsrugdorpen, toename van de werkgelegenheid in recreatie en toerisme tot 25% voor het hele Hondsruggebied, jaarlijkse groei van het aantal toeristische overnachtingen en groei van de toeristische bestedingen bij musea, MKB en horeca zijn de indicatoren voor het succes.

Hunebedhighway 4. Sociale cohesie en regionale identiteit.

Het Hunebedhighway-concept is nadrukkelijk op zoek naar de kracht van de Hondsrugregio en sluit aan bij instellingen en projecten, die dat in hun vezels hebben. Juist het gebruiken van elkaars deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en economische kracht brengt meer samenhang tot stand in een regio, die een verantwoorde cultuurtoeristische ontwikkeling nodig heeft om de leefbaarheid in de meest brede zin van het woord op peil te houden en in te richten op een duurzame wijze. Juist door aan te sluiten op oude traditionele noties (naoberschap, rentmeesterschap) en onvervreemdbare unique selling points (hunebedden, natuur) wordt een impuls gegeven aan inclusieve regionale identiteit, die de trots van de eigen inwoners stimuleert en met gastvrijheid reageert op toeristische belangstelling. Op de Hondsrug speelt niet alleen de zgn. Ecologische Hoofdstructuur een belangrijke rol maar ook de Cultuur Toeristische Hoofdstructuur (CTHS). Tegen de achtergrond van de UNESCO-status wordt ook door de vernieuwing via de CTHS de uniciteit van het gebied bevestigd en verder uitgebouwd.

Hunebedhighway 5. Entourage en bereikbaarheid

Het trekken van buitenlandse toeristische bezoekers is in de Hondsrugregio nog geen structurele aangelegenheid, terwijl daar wel veel kansen liggen, zeker nu de UNESCO-status aan het gebied is gekoppeld. Landschap, attracties, monumenten en musea zijn ruim voorhanden en mooi verspreid over de Hondsrug. Het is zaak dit ‘decor’ liefdevol te presenteren en te beschermen, zodat ook bezoekers uit Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, maar bijvoorbeeld ook Chinezen (vgl. Giethoorn) belangstelling krijgen. Bebording en bereikbaarheid zijn daarvoor essentiële basisvoorwaarden, maar ook meertaligheid, terrassen en meertalige brochures. Streekeigen producten en souvenirs die aansluiten bij de identiteit van de regio zijn nodig om het ‘totaalproduct’ van het Hondsruggebied mede gestalte te geven. Het bevredigt de behoefte bij de bezoekers en zorgt voor omzet en werkgelegenheid in het gebied. Echt vernieuwen betekent niet méér beleidsvisie, met nog meer abstracties van de werkelijkheid, maar in gezamenlijkheid (naoberschap van bedrijven en instellingen) en duurzame zorgzaamheid (rentmeesterschap, natuurontwikkeling) de handen uit de mouwen steken.

Hunebedhighway 6. Steentje bijdragen voor een kei van een regio

In het Hunebedhighway-concept weerspiegelt zich de wens om de kleinschaligheid van Drenthe als een deugd en een kans te zien in plaats van een bedreiging. Talloze rapporten, eindeloze SWOT-analyses en steeds herhaalde beleidsvisies vragen om daadkracht, inventiviteit en concreetheid. Dat is wat Hunebedhighway als aankeiler van een gewenste en gezonde ontwikkeling van de regio te bieden heeft. Het credo is niet praten, discussiëren, beleidsvisies, bureaucratie en traagheid, maar daadkracht en de schouders eronder.

hunebedhighway3

Hein Klompmaker
Mei 2016

1 REACTIE

  1. Goede middag ik H.Kok wil graag 3 borden bestellen van Hunebed Highway bord n 34 maar op info@hhbc krijg ik steeds een fout melding.
    Van daar ik het op deze manier probeer. hkokemmen@telfort.nl graag een reactie hoe en waar ik deze kan halen. gr Harrie Kok

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.