Wilde lijsterbes

De wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) behoort tot de rozenfamilie en tot hetzelfde geslacht als de elsbes (Sorbus torminalis), de meelbes (Sorbus aria), tamme lijsterbes (Sorbus domestica) en Zweedse meelbes of Zweedse lijsterbes (Sorbus intermedia). In Europa bestaat de familie uit een complexe groep van soorten en variëteiten. Het geslacht Sorbus omvat meer dan 200 soorten. … Meer lezen over Wilde lijsterbes