Op het terrein van het Hunebedcentrum is al veel natuur ontwikkeld. Het moet allemaal nog een beetje groeien in het oertijdpark, met name de bomen en struiken, maar het terrein trekt inmiddels al aardig wat vogels. We zijn vooral erg trots op “onze” Kerkuil die regelmatig in de bronstijd- en ijzertijdboerderij wordt gespot.

De kruiden van de vlinderidylle trekken naast vlinders ook veel andere insecten aan. Dat maakt het een stuk gemakkelijker voor vogels om hun jongen te voeren. Afgelopen jaar is het de Zwarte Roodstaart dan ook al gelukt om een nest jongen groot te brengen in de stal van de ijzertijdboerderij. In de rode kornoelje bij de bronstijdboerderij, herkenbaar aan zijn bloedrode takken, is een merelnest te vinden.  De Winterkoning heeft echter het mooiste plekje van het oertijdpark gevonden. Zij had dit jaar een huis, de rieten hut van de midden steentijd, helemaal voor zich alleen. Op ooghoogte was dit jaar een nestje te vinden met kleine, hongerige koninkjes.

Winterkoninkjes!

Om de vogels de winter door te helpen hebben we aantal voederplekken waar de vogels gebruik van kunnen maken zodra het echt koud wordt. Vogels halen maximaal 20% van hun voeding van een voederplank vandaan, de rest van de 80% halen ze gewoon uit de natuur. Het kan dus het geen kwaad om ze eens een beetje te verwennen. Met een beetje geluk laten de vogels zich op deze plekken makkelijker zien en komen ook de schuwe vogels tevoorschijn. Wist je dat Merels meer eieren leggen als ze in de winter pinda’s hebben gegeten?

Roodborst

Inmiddels zijn er vele vogels gespot, zowel overvliegend als scharrelend op het terrein: Koolmees, Merel, Pimpelmees, Zwartkop, Zwarte Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Keep, Appelvink, Vink,  Groene Specht, Tjiftjaf, Fitis, Boomkruiper, Heggenmus, Roodborsttapuit, Groenling, Boomklever, Gekraagde Roodstaart, Kerkuil, Grote Bonte Specht, Roodborst, Kauw, Zwarte Kraai, Roek, Witte Kwikstaart, Fazant, Patrijs, Nijlgans, Knobbelzwaan, Wilde Eend, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Gaai, Ekster, Winterkoning, Kanarie, Huismus, Ringmus, Ooievaar, Huiszwaluw en Boerenzwaluw. Om de lijst compleet te maken, kunnen we de hulp van iedereen gebruiken.

Fitis

In de omgeving

In de gemeente Borger-Odoorn zijn 135 soorten bekend: Toendrarietgans, Kleine Rietgans, Kolgans, Dwerggans, Indische Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans, Wilde Zwaan, Kleine Zwaan, Bergeend, Mandarijneend, Krakeend, Smient, Slobeend, Pijlstaart, Zomertaling, Wintertaling, Kuifeend, Nonnetje, Grote Zaagbek, Grauwe Gans, Dodaars, Fuut, Roerdomp, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Aalscholver, Visarend, Rode Wouw, Havik, Ruigpootbuizerd, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Kraanvogel, Scholekster, Kluut, Kievit, Houtsnip, Watersnip, Grutto, Regenwulp, Wulp, Tureluur, Witgat, Bonte Strandloper, Kemphaan, Kleine Mantelmeeuw, Turkse Tortel, Koekoek, Ijsvogel, Kleine Bonte Specht,  Zwarte Specht, Klapekster, Bonte Kraai, Raaf, Kauw, Glanskop, Matkop, Zwarte Mees, Kuifmees, Baardman, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Staartmees, Fitis, Rietzanger, Grasmus, Vuurgoudhaan, Goudhaan, Winterkoning, Boomklever, Spreeuw, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grote Lijster, Roodborst, Blauwborst, Tapuit, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Graspieper, Boompieper, Waterpieper, Europese Kanarie, Sijs, Putter, Kneu, Kruisbek, Goudvink, Geelgors en Rietgors.

Grasmus
Zanglijster

Nu zelf aan de slag

Online zijn allerlei websites te vinden waar je de vogels kunt determineren (dat wil zeggen dat je probeert te achterhalen welke soort vogel je hebt gezien en soms zelfs of het een mannetje of vrouwtje is). Daarnaast is er in bijna elke boekenwinkel wel een vogelgidsje te koop.

Spot jij ook een foto dan horen we dit graag zodat we weten welke vogels we in onze  omgeving te zien zijn. Stuur een e-mail met zoveel mogelijk gegevens, liefst met foto, naar communicatie@hunebedcentrum.nl. Misschien krijgt uw foto wel een prachtige plaats op onze website!

Tyto alba -British Wildlife Centre, Surrey, England-8a (1)
Kerkuil

Hulpmiddelen

Hieronder vind je een aantal goede websites om te gebruiken:
http://www.welkevogelisdit.nl/  en https://www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels.

Huismus
Witte kwikstaart
Zwartkop (man)
Kauw

Door Jacqueline Speelman & Nadine Lemmers

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.