maandag, mei 27, 2024

Viborgiet – Haren 2

Aland-rapakivi
Viborgiet detail met geringde en niet geringde ovoïden – Haren

ACTIVITEITEN