woensdag, mei 22, 2024

geo14

Figuur 6: Schematisch overzicht van belangrijkste processen en factoren die een rol gespeeld hebben bij het ontstaan van de Hondsrug. Van links naar rechts is schematisch een geologisch profiel van de lijn van Groningen naar Nieuw Schoonebeek weergegeven. Het witte kleurvlak geeft het voorkomen van zoutlagen weer. Daarboven ligt onder andere de Formatie van Breda (olijfgroen) en in rood afzettingen uit de Elster ijstijd. De zoutdome (“saltdome”; Anloo; lijn Schoonlo/ Gasselte) en flankerende laagte (van het Voorste diep; “rimsyncline”)vormen de grens tussen het noordelijke stagnatie gebied en het middelste “floting”gebied en het gebied waar sprake is geweest van het dumpen van keileem.

geo13
geo15

ACTIVITEITEN