vrijdag, december 8, 2023
Home Mensen en vuursteen in het Laatpaleolithicum – deel 11 005. Europa tijdens het Pleniglaciaal

005. Europa tijdens het Pleniglaciaal

004. Allerödbos, Hailuoto Forest Finland
006. Groep Neanderthalers

ACTIVITEITEN