woensdag, december 6, 2023
Home Mensen en vuursteen in het Laatpaleolithicum – deel 11 012. Alandporfier met barsten door hitte

012. Alandporfier met barsten door hitte

011. Zandsteen rood, veldspaathoudend – Borger
013. Dryas octopetala

ACTIVITEITEN