zondag, december 3, 2023

006. Diabaasporfierisch-Neuenkirchen (Dld)

005. Hamerbijlen uit de Touwbekercultuur gevonden in Sleeswijk Holstein
007. Porfierischeoejediabaas,detail

ACTIVITEITEN