zaterdag, december 9, 2023

024. Oeros

023. polijststeen van kwartsiet
025. Maalsteen graniet bergumermeer gevonden door Oene Kloetstra

ACTIVITEITEN