vrijdag, december 8, 2023

026. Ploegen met het eergetouw

025. Maalsteen graniet bergumermeer gevonden door Oene Kloetstra
027. De koeien waren in de prehistorie veel kleiner dan nu. Tekening van de Archeologische dienst Westfriesland_

ACTIVITEITEN