(2) Het verhaal van de geheime gravures van het hunebed van Gravinis (Bretagne, Frankrijk)

0
101
Gravures in het hunebed van Gravinis

In de categorie ‘mijn hunebed’ nodigen we mensen uit te schrijven over hun persoonlijke ervaringen met hunebedden en prehistorische locaties. Hier een verhaal van Pierre van Eijl.

Als vervolg op de aura-reading waarbij de inwijding van het hunebed van Gravinis naar voren kwam, ben ik bij mijn onderzoekstocht in Bretagne, met een volgende aura-reading gaan focussen op de gravures in het hunebed (zie figuur 1). In de eerste aura-reading werd duidelijk dat dit hunebed naast een fysieke constructie ook een energetische constructie is. Heel knap zijn metafysische energiestromen door de stenen geleid zodat dit hunebed geschikt werd voor priesters en priesteressen uit die tijd om daar in trance te gaan om hun geestelijke begeleiders, hun Goden, te raadplegen. Dat was voor de stam toentertijd heel belangrijk, want zo konden ze informatie verkrijgen voor het genezen van zieken, adviezen op allerlei gebied en het inwijden van stamhoofden, priesters, priesteressen en anderen voor wie dat belangrijk was. Dit alles speelde zich waarschijnlijk 6000 jaar geleden af.

Voor wetenschappers is het volstrekt onduidelijk wat de betekenis is van de gravures op de stenen in het hunebed (zie figuur 1). Want wat is de betekenis van al die golvende lijntjes, spiralen en puntige vormen? In de vorige aurareading ben ik daar al wat op ingegaan. Ik citeer: ‘Enkele gravures lijken op niet-abstracte objecten zoals bijlen en stokken. Een veel voorkomend hoornachtig motief kan vee voorstellen, en een vorm die ook wel een schild wordt genoemd is misschien een gestileerde afbeelding van een mens. Andere abstracte motieven zijn zigzaglijnen, ruitvormige en slangachtige figuren. Archeologen breken zich al jaren het hoofd over de betekenis van deze gravures. Allerlei dingen worden erin gezien zoals dieren, vlinders, maar ook bijlen, golven enz. De theorieën daarover wisselen regelmatig.’  

Om daar meer van te weten te komen gebruik ik een wetenschappelijk gezien onorthodoxe methode, namelijk aura-reading. Daar heb ik in de loop der jaren veel ervaring mee opgedaan. Intussen heb ik duizenden aura-readingen gegeven van mensen en soms van hunebedden of andere bijzondere bouwwerken. Bij deze aura-reading stel ik me helderziend in en stem me af op de gravures. Dan wacht ik even totdat er beelden komen. Hieronder kun je lezen wat toen naar voren kwam.

Gravures als een grammofoonplaat

Het duurt even bij het afstemmen op de gravures tot de beelden en de betekenis ervan mij duidelijk worden. Dat gebeurt pas als ik tijdens de aura-reading met mijn vingers de gravures ga volgen. Ineens hoor ik bijna letterlijk wat hun betekenis is. Ik ontdek dat de gravures in de stenen als de groeven in een grammofoonplaat zijn. Met de juiste afspeelapparatuur komen de gravures tot leven en komt de boodschap door die daar ooit in gegraveerd is. De afspeelapparatuur ben ik zelf, maar alleen als mijn innerlijke ogen en oren geactiveerd zijn en mijn handen en vingers heldervoelend zijn geworden. Met hulp van de geestelijke wereld kunnen de gravures dan ontsloten worden. Het is voor mij alsof er een rechtstreekse verbinding komt met de spirituele wereld van de steentijdpriesters en -priesteressen. Ik ‘hoor’ als het ware hun stemmen en de kracht van hun intonatie.

Op de gravures van vier stenen heb ik me afgestemd. Op iedere steen staan bijna altijd een aantal gravures, zoals er verschillende liedjes op één grammofoonplaat kunnen staan. Hieronder staat het verslag ervan. De eerste steen staat bij de ingang van het hunebed, de tweede een eind verderop aan de linkerkant in de gang. De derde bij de ingang van de kamer in het centrum van het hunebed en de vierde een steen daarnaast die in de kamer staat. Ze geven een indruk van de inwijdingsweg die een leerling-priester volgt als hij wordt ingewijd als priester in dit hunebed. Op de foto’s van de gravures staan nummers die verwijzen naar de bijbehorende tekst die er onder staat.

Steen 1: Gravures op steen rechts bij de ingang van het hunebed.

‘Stap in deze heilige ruimte (1). Je bent op weg om de Goden te ontmoeten. Stap voorzichtig naar binnen want iedere stap heeft hier betekenis. Wees je wel bewust hiervan want deze stappen vormen ook een ontwikkelingsweg.

Zeg uw verwanten vaarwel (2). Zij die hier binnengaan komen anders terug dan zij hier zijn binnengegaan. Contact met de Goden laat niemand onberoerd.

Ga in kleine stappen rustig naar binnen (3). Keer u naar binnen, de uiterlijke wereld kunt u achterlaten.

Het kan moeilijk zijn om los te komen van de uiterlijke wereld van waar u woont, de mensen die u kent en uw gewoontes (4). Toch is het nodig die achter u te laten. Nu is de tijd aangebroken om contact met de godenwereld te maken. Naar hen die ons bijstaan in onze aardse levens.’ 

Steen 2: Gravures op de steen diep in het hunebed links vlak voor de kamer

‘Let op mannen, bereid je voor, oorlog kan uitbreken als vreemde stammen ons aanvallen (1). Laat niets achterwege bij je voorbereiding op een strijd. Alles is belangrijk om de overwinning te krijgen.

Onze gedachten zijn bij de Goden. Laten wij ze gedenken (2). Zij zorgen voor ons, laten we hen indachtig zijn. Met hun leiding (inspiratie) zal het lukken verder te komen om ons te ontworstelen aan armoede, zorgen en uitzichtloosheid. De Goden zullen ons beschermen!

We moeten krachtig optreden in rijen (van strijders) (3). Onze linies zullen niet verstoord worden. Geen vijand kan ons overwinnen. Onze eenheid zal niet verbroken worden. We staan krachtig en verdedigen onze stam en onze goederen en onze vrouwen en kinderen. Geen vijand zal ons overwinnen.

We moeten luisteren naar onze Goden, geen ondoordachte dingen doen, maar ons laten leiden door inspiratie en niet door hebzucht, wreedheid of wellust (4). Laat de inspiratie van de Goden ons op het rechte pad naar geluk en harmonie houden.

Als we aanvallen doen we dat gezamenlijk zodat onze kracht ongebroken is (5). Niemand zal ons kunnen verslaan. De vijand zal omkeren en wegvluchten. Wij zullen overwinnen.

Als we in de minderheid zijn zal de vijand toch niet verder kunnen (6). We hebben ons ingegraven en er zijn valkuilen voor de vijand. We zullen onverwachts opzij aanvallen en ons dan weer terugtrekken. Steeds opnieuw zodat de vijand verzwakt en demoraliseert. Ze zullen verliezen, in kleine stappen. En als ze zich terugtrekken zal hen een grote slag kunnen worden toegebracht. Daarna zullen ze lang wegblijven.

De Goden zullen ons steunen (7). In lichte maar ook in donkere tijden. Altijd kunnen we hen vertrouwen, altijd zijn ze bij ons.

Onze gezangen zullen ten hemel stijgen (6). Onze strijdliederen zullen ons versterken. We zullen de Goden aanroepen en zij horen ons. Onze gezangen zullen ons samenzijn en onze binding versterken. Het geluid van onze gezangen zal ver reiken en ieder van onze stam die het hoort, versterken.’

Steen 3: Gravure op een andere steen bij de ingang van de kamer diep in het hunebed.

‘U nadert de ingang van het heilige der heiligen (1). Wees nederig, de Goden wachten op u, maar wees nederig in het bijzijn van deze Goden. Wij mensen zijn maar klein vergeleken met de almacht, het inzicht en de bijzondere krachten van de Goden. Alleen in die hoedanigheid kunt u hen naderen en zullen ze zich uw lot aantrekken, op uw vragen ingaan en hun zegen geven. Stap voorzichtig naar voren.

Nogmaals: wees nederig, naar hoogmoedigen zullen Goden niet luisteren, belangen die afbreuk doen aan het grote goed van de stam zullen door de Goden niet in overweging worden genomen (2). Stel u belangeloos op en de Goden zullen hun oor te luisteren leggen en u zult rijkelijk beloond worden. Niet met stoffelijke zaken maar met zegeningen.

Zachtjes, treed zachtjes binnen (3). Hier is wat je zoekt, hier kom je in het licht van de Goden. Hier gaan je wensen en dromen in vervulling.

Samen zijn we sterk (4). De kring van priesters zal je beschermen. Daardoor kun je veilig uittreden en het licht van de Goden tegemoet gaan.

Zachtjes zijn de gezangen voor de Goden (5). Zij zullen ons horen, maar de trance van de priester die uittreedt mag niet verstoord worden. De gezangen stijgen op naar de Goden en zullen hen de geur van een heerlijke bloem toeschijnen. Met blijheid en plezier zullen ze je ontvangen in hun lichtende godenwereld.

Buig u, buig u, kom neer op de grond (6). Ga op uw knieën, strek u ledematen liggend op de grond. Uw begeleiders zullen u toedekken zodat uw lichaam warm en gekoesterd hier kan blijven en u als geest omhoog kunt om uw tocht naar de godenwereld te maken.’

Steen 4: Gravures op een steen in de kamer links van de ingangssteen

‘Rustig, rustig, u zweeft nu in de ijle sferen op weg naar het godenland (1). Ontspan en blijf gericht op het hoogste, de lichtende wereld van de Goden. Laat u niet afleiden.

Laten de gezangen u leiden (2). Heel rustig op de golvende tonen van het gezang zult u steeds hoger gaan. Zo hoog dat zelfs de gezangen u niet meer bereiken. Dan bent u dicht bij de godenwereld.

Eindelijk bent u zover dat uw geestelijke lichaam uw stoffelijke lichaam kan verlaten (3). Eindelijk komt de weg naar de godenwereld beschikbaar. Maak u gereed en laat uw hart spreken op weg naar de lichtende wereld boven u.’

Waarom gravures in dit hunebed?

Maar waarom waren juist in dit hunebed gravures gemaakt? Als ik me met die vraag instel  op de hoofdpriester zie ik dat er lange tijd behoefte was om het contact met het spirituele, in dit geval de Goden, meer tastbaar te maken. Er werd aan gedacht om iets met de stenen te doen door ze te graveren en eventueel te kleuren. Eén van de priesters was een begaafd graveerder en in samenspraak met de andere priesters en priesteressen zijn toen de staande stenen gegraveerd. Voor iedere steen moest hij in trance gaan om tot de juiste gravures te komen. Uiteindelijk lukte het zo na enkele jaren alle stenen te graveren om daarmee  een extra mogelijkheid tot contact met de Goden te hebben. Duizenden jaren hebben daar priesters en priesteressen gebruik van gemaakt. Het vormde zelfs een onderdeel van hun vorming om te leren in contact met de gravures op de stenen zich af te stemmen op een godheid. Nu nog is afstemming mogelijk voor hen die hun innerlijke ogen en fijngevoeligheid ontwikkeld hebben en zich spiritueel kunnen afstemmen.

Meer informatie

Meer verhalen over het verleden van hunebedden, menhirs, steencirkels en zelfs van grottekeningen die door middel van aura-reading zijn verkregen, zijn te vinden in deze rubriek ‘Mijnhunebed’ van het Hunebedcentrum te Borger en op de website van het KoendalinieNetwerk. Via die website kun je ook contact met me opnemen als je van gedachten wilt wisselen over dit verhaal. Daar staat ook wat een aura-reading is. In het boek ‘Magische stenen, korte verhalen uit de hunebedtijd’ staan meer verslagen van aura-readingen van hunebedden, steencirkels en menhirs. Daar komt ook de oorspronkelijke functie van de hunebedden naar voren: geen graftombes maar spirituele krachtplaatsen die doelbewust en heel zorgvuldig gebouwd en gebruikt werden. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden de spirituele functie van hunebedden wetenschappelijk nader te onderzoeken. Wil je testen in hoeverre je een goed beeld hebt van de oorspronkelijke functie van hunebedden zoals die in de aura-readingen naar voren is gekomen? Dan kan je gratis meedoen aan de Hunebedquiz. Veel succes ermee!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.