woensdag, mei 29, 2024

Ploegen

Het ploegen zoals we dat vandaag kennen is een recente ontwikkeling. In eerste instantie zal men voor het open en los maken van de...

Making leather from fish skin

In prehistoric times, men used animal hides for all kinds of things, such as clothing (including belts and shoes), pouches, tents, blankets and bedding,...

Overzicht van de prehistorie – deel 4 bronstijd

De bronstijd is de periode in de geschiedenis die na de steentijd komt en vóór de ijzertijd. In Centraal-Europa was er ook nog een...

Akkerbouw & veeteelt: ploegen en karnen

Eva Hopman In Nederland zien we pas akkerbouw en veeteelt vanaf onze Nieuwe Steentijd oftewel Neolithicum (7.300 jaar geleden). Het boerenbestaan verspreidde zich vanuit het...

Wil jij ook zelf visleer maken? Ga direct aan de slag!

In de prehistorie gebruikte men dierenhuiden voor allerlei doeleinden, zoals kleding (waaronder riemen en schoenen), buidels, tenten, dekens/beddegoed, e.d. Om de huiden langer goed...

eva hopman