maandag, 29 november 2021

Valerie Trouet ‘Wat bomen ons vertellen’

Valerie Trouet in podcast HunebedcentrumZe won de Jan-Wolkersprijs, beste Nederlands natuurboek, met haar boek ‘Wat bomen ons vertellen’. Valerie Trouet is professor dendrochronologie aan...

Hunebedcentrum wordt Archeohotspot

ArcheoHotspots zijn plekken waar je zelf kennis kunt maken met archeologie. Op veel plekken is er ook vaak ruimte om eigen vondsten te laten onderzoeken, vragen...

Experimentele archeologie

Wat is experimentele archeologie? Bij deze wetenschap worden theorieën, veronderstellingen en feiten uit de archeologie getoetst, namelijk door praktische experimenten. De experimenten zijn wetenschappelijk...

Veldwerk – stap voor stap

De stappen in het veldwerk na het bureauonderzoek zijn de volgende zeven. Stap 1. Meetsysteem Vooraf aan de opgraving wordt een meetsysteem ingetekend. De eerste...

Opgraven – Schaven

Bij archeologisch onderzoek worden diverse veldwerktechnieken gebruikt, waaronder het schaven. Na het uitzetten van het meetsysteem en het bepalen van de hoogte (waterpassen) wordt...
Zaden van karwij.

Archeobotanie: planten aan het woord

Onderzoek naar plantaardige resten binnen de archeologie heet archeobotanie. Archeobotanie is te verdelen in pollenanalyse (palynologie), hout(skool)onderzoek, kiezelwierenonderzoek (diatomeeënonderzoek) en macrorestenonderzoek. In de archeologie...
Skelet paard.

Archeozoölogie: onderzoek naar dierenbotten

Binnen de archeologie is onderzoek naar dierenbotten een belangrijke bron van informatie: archeozoölogie. Botten worden gevonden wanneer het dier overlijdt. Onderzoek naar dierenbotten vertelt...
Jaarringen.

Dendrochronologie: jaarringen onthullen een datum

Denrochronologie of boomtijdkunde wordt in de archeologie als absolute dateringsmethode gebruikt. De naam komt van de Griekse woorden dendron (boom), chronos (tijd) en logos (‘de leer van’)....

Een middagje isotopenwerk

Onlangs heb ik een artikel geschreven waarin ik onderzoek naar de ijstijden ben begonnen uit te leggen. Van de vele zaken die hieruit naar...

Onderzoek naar etensresten: residu-analyse

Residuanalyse wordt gebruikt in diverse werkgebieden, waaronder archeologie. Bij het onderzoek wordt gekeken naar de samenstelling, de aard en de hoeveelheden van organische residuen...