woensdag, 14 april 2021

Veldwerk – stap voor stap

De stappen in het veldwerk na het bureauonderzoek zijn de volgende zeven. Stap 1. Meetsysteem Vooraf aan de opgraving wordt een meetsysteem ingetekend. De eerste...

Opgraven – Schaven

Bij archeologisch onderzoek worden diverse veldwerktechnieken gebruikt, waaronder het schaven. Na het uitzetten van het meetsysteem en het bepalen van de hoogte (waterpassen) wordt...
Zaden van karwij.

Archeobotanie: planten aan het woord

Onderzoek naar plantaardige resten binnen de archeologie heet archeobotanie. Archeobotanie is te verdelen in pollenanalyse (palynologie), hout(skool)onderzoek, kiezelwierenonderzoek (diatomeeënonderzoek) en macrorestenonderzoek. In de archeologie...
Skelet paard.

Archeozoölogie: onderzoek naar dierenbotten

Binnen de archeologie is onderzoek naar dierenbotten een belangrijke bron van informatie: archeozoölogie. Botten worden gevonden wanneer het dier overlijdt. Onderzoek naar dierenbotten vertelt...
Jaarringen.

Dendrochronologie: jaarringen onthullen een datum

Denrochronologie of boomtijdkunde wordt in de archeologie als absolute dateringsmethode gebruikt. De naam komt van de Griekse woorden dendron (boom), chronos (tijd) en logos (‘de leer van’)....

Een middagje isotopenwerk

Onlangs heb ik een artikel geschreven waarin ik onderzoek naar de ijstijden ben begonnen uit te leggen. Van de vele zaken die hieruit naar...

Onderzoek naar etensresten: residu-analyse

Residuanalyse wordt gebruikt in diverse werkgebieden, waaronder archeologie. Bij het onderzoek wordt gekeken naar de samenstelling, de aard en de hoeveelheden van organische residuen...

Typologie: dateren door indelen van vondsten

Typologie (oftewel typochronologie of typologische methode) is het indelen van archeologische vondsten op kenmerken. Archeologen delen chronologisch de artefacten in op stijl, vorm en...

Wat vertellen botten de archeoloog?

Bij archeologisch onderzoek vinden archeologen grondsporen en vondsten. Bij vondsten moet je denken aan (vaak kapotte) potten, gebruiksvoorwerpen, stukken kleding,  munten en botten van...

Laag op laag – stratigrafie

Bij archeologisch onderzoek is de stratigrafie een belangrijke manier om meer te begrijpen van de grondsporen en vondsten. Ook is stratigrafie een relatieve dateringsmethode,...