donderdag, 02 februari 2023

Fjälskär-rapakivi, een bijzondere grootheid

Objectnummer: 500001 Hij lag er al jaren, zo’n 40cm groot, roodachtig van kleur en deels met mos en korstmos begroeid. Op een achteraf gelegen stuk...

Een unieke zwerfsteen – de kogelgraniet- in het Hunebedcentrum

Als je je leven lang al stenen verzamelt, hoop je ooit nog eens die ene zeldzame te vinden. Dat geluk is meestal anderen beschoren,...

Petersburger Hoedje, nieuwe aanwinst collectie

Onlangs heeft het Hunebedcentrum een collectie fossielen uit Noord-Nederland en het aangrenzende Duitse gebied gekregen van Luit Dijkstra. Bij het doorkijken van deze collectie...

Astylospongia preamorsa, een bijzonder fossiel

De Eridanos was vele miljoenen jaren een van de grootste rivieren van Noord-Europa. Toen de ijstijden een paar miljoen jaar geleden begonnen stopte de...

Steenkist

De Trechterbekercultuur (TRB) kent naast de bekende hunebedden ook andere graftypes, namelijk vlakgraven en steenkisten. Dat laatst graftype komt in vele variaties voor tijdens...

Beitels

Beitels kennen een lange geschiedenis. Door de eeuwen heen komen ze voor in verschillende vormen en materialen. We kennen voornamelijk voorbeelden van ijzer, maar...

Transversale pijlpunten

In onze collectie zijn meerdere pijlpunten te vinden. De pijlpunten op de foto’s zijn afkomstig uit hunebed D26. Er zijn wel meer dan 100...

Kraaghalsflesje

Het Trechterbeker-aardewerk is goed te onderscheiden van het aardewerk uit eerdere perioden in dezelfde regio. Dat komt door de vormen van het aardewerk en...

Biberon

In onze collectie bevinden zich meerdere Trechterbeker-aardewerk vondsten uit de opgraving van hunebed D26 in Drouwen, het laatste opgegraven hunebed van Nederland. In totaal...

Voetkom met knobbeloren uit D26

Omschrijving: Voetkom met Knobbeloren uit D26, versierd. Materiaal: Aardewerk Nummer op object: D26-14 (D2004-IV.14) Locatie: Museum/HCMU12I08 Datering: Neolithicum In Bruikleen van: NAD Nuis Deze pot is gevonden tijdens de opgraving...