donderdag, 02 februari 2023

Nieuwe route op het Hijkerveld – ‘Karrensporenpad’

Het Hijkerveld behoort tot de grootste heidevelden van Drenthe. Tot in de ijzertijd waren delen van dit gebied in gebruik als woongebied. De ijzertijdboeren...

Nachtvlinders (onderzoek)

In 2019 en 2020 is onderzoek gedaan naar nachtvlinders op het Landgoed Hooghalen, gelegen bij Hijken. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat dit gebied...

Moeraswespenorchis

Veel plantenliefhebbers vinden de moeraswespenorchis de mooiste orchideeënsoort van Nederland. De sierlijke planten met de helderwitte bloemen, afgezet met dieprode tinten, zijn prachtig om...

Brinken

In de provincie Drenthe zijn veel brinken te vinden. Vroeger was dit een gemeenschappelijke verzamelplaats voor kuddedieren. Tegenwoordig is het een plein in het...

De hoornaar

De hoornaar is onze grootste inheemse wespensoort, die wel twee keer groter is dan de bekende ‘limonadewesp’. De toename van deze warmteminnende soort wordt...

Heidebehoud en heidebeheer

De afgelopen weken kon je weer genieten van de paarse pracht van de Drentse heidevelden. Of is het schijn die bedriegt? Het Drentse Landschap...

Zomeractiviteiten van Het Drentse Landschap

Vogels kijken Elke zondagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur vogels kijken - (drentslandschap.nl)Deelname is gratis – aanmelden niet nodig WandelexcursieTorenveen-Hunzedalzaterdag 16 juli 08.00 uurTorenveen - Hunzedal -...

Boterbloemen

Tot ver in de voorzomer kunnen we genieten van de gele boterbloemen die menig grasland opvrolijken. Bij het zien van zoveel bloemenpracht zou je...

Flessenhals, Borger

De inrichting van het gebied Flessenhals bij Borger is begin 2021 afgerond. Hierdoor heeft het Voorste Diep, een van de twee bovenlopen van de...

Hamerlanden

Het mooiste ervaar je de Hondsrug als je hem van enige afstand beschouwt. Dichter bij de vriendelijke glooiingen verdwijnt het besef van hoogte en...