zaterdag, 01 oktober 2022

Stromatoporen als zwerfsteen

Zwerfsteenstromatoporen zijn in ons land voornamelijk van noordelijke herkomst. Ze komen in twee duidelijk van elkaar gescheiden vondstgroepen voor: in verkiezelde vorm in het grind van Vroeg-Pleistocene...

Het oudste en zeldzaamste fossiel van Nederland

In deze rubriek gaat het meestal over zaken die verband houden met de Hondsrug en het Hondsrug-gebied, zoals zwerfstenen, bodemlagen en ijstijdverschijnselen. Deze keer...

Fossielen en bijgeloof

Volgens velen zijn fossielen versteende resten van dood leven. Klopt maar voor een deel, want lang niet alle fossielen zijn versteend. Een vage afdruk...

Unieke fossielencollectie gaat naar Hunebedcentrum

In het Hunebedcentrum arriveren de komende maanden duizenden fossielen, gevonden in Noord-Nederland en het grensgebied in Duitsland. Ze zijn door Peter en Karin de...

Lavendelblauw verkiezelde fossielen

Het beloofde een mooie dag te worden. In het voorjaar van 1928 stond Pieter van der Lijn op het station van Amersfoort te wachten...

De Eridanos en een fossielenverzamelaar

Het is woensdagmiddag. In de koepelzaal van het Hunebedcentrum zijn drie mensen druk aan het werk. Peter en Karin de Vries en Tom Koops...

Astylospongia preamorsa, een bijzonder fossiel

De Eridanos was vele miljoenen jaren een van de grootste rivieren van Noord-Europa. Toen de ijstijden een paar miljoen jaar geleden begonnen stopte de...

Spielerei-sporen van wadpieren

Bedenk maar eens iets voor fossiele graafsporen van antieke wadpieren in zandsteen. want dat zijn het. Voor dergelijke en andere fossiele sporen van leven...

Koralen op de Hondsrug

Met onze gastconservator geologie Harry huisman bespreek ik een bijzonder fenomeen. Namelijk koralen op de Hondsrug. Het is een perfect voorbeeld van een wereld...

Een interactieve presentatie over barnsteen

Harry Huisman heeft een interactieve presentatie gemaakt over barnsteen onder de noemer, 'Tranen der Goden'. Via deze link komt u in de presentatie en...