woensdag, 07 december 2022

Een interactieve presentatie over barnsteen

Harry Huisman heeft een interactieve presentatie gemaakt over barnsteen onder de noemer, 'Tranen der Goden'. Via deze link komt u in de presentatie en...

Versteend hout in het grind

Harry Huisman heeft een interactieve presentatie gemaakt over fossiel hout dat te vinden is in het grind van Noord Nederland. Via deze link komt...

Zwerfsteenfossielen van de Hondsrug

Harry Huisman heeft een interactieve presentatie gemaakt over zwerfsteenfossielen van het Hondsruggebied. Via deze link komt u bij de presentatie. U kunt op interactieve...

Cambrische fossielen in noordelijke zwerfstenen, een interactieve presentatie

Harry Huisman is een groot kenner van zwerfstenen. Een van zijn specialisaties is fossielen uit het Cambrium. Dat zijn fossielen van meer dan 500...

Vuursteen artefacten en vuursteen fossielen

Harry Huisman heeft een interactieve presentatie gemaakt over vuursteen artefacten en vuursteen fossielen. U kunt op een gemakkelijke manier door de presentatie heen navigeren...

Fossielen

Wat zijn fossielen? Gastconservator Harry Huisman vertelt over de vorming van fossielen, waar ze te vinden zijn en wat allemaal tot een fossiel behoort. De...

Fossiele zwerfsteenkoralen inleiding, deel 1

Al een paar honderd jaar is bekend dat in de bodem van de Hondsrug kalksteenfossielen voorkomen. Vooral de noordelijke Hondsrug bij Haren en Groningen is er...

Fossiele zwerfsteenkoralen, deel 2-rugose koralen

Noordelijke zwerfsteenkoralen kunnen we in twee groepen verdelen: Rugosa en Tabulata. De Rugosa vormden in het Paleozoïcum, met name in het Siluur en het Devoon, een...

Zwerfsteenfossielen in beeld

Stenen zoeken is een boeiende bezigheid. Het vinden van een zeldzaam type gidsgesteente of een kei met een bijzonder fraaie structuur geeft dikwijls een gevoel van...

Harry Huisman schenkt barnsteencollectie

Harry Huisman schenkt barnsteencollectie aan het HunebedcentrumHarry Huisman (conservator geologie) schenkt zijn volledige barnsteencollectie aan het Hunebedcentrum. De collectie van ruim 200 stukken, met...