donderdag, 25 februari 2021

Burgemeester Seton ontvangt nieuw boek, De Hondsrug- Landschap van eeuwen

Na 50 jaar nieuw publieksboek over het Hondsruggebied Cathrien Posthumus, manager De Hondsrug UNESCO Global Geopark en Harrie Wolters, directeur Hunebedcentrum,  hebben op 30 oktober...

Wat zijn gidsgesteenten?

Gidsgesteenten zijn zwerfstenen waarvan de herkomst in Scandinavië bekend is. Momenteel zijn ongeveer 150 gidsgesteenten bekend. Door gebiedsonderzoek in Zweden, Finland en Noorwegen en...

Nieuw boek – Hondsrug, landschap van eeuwen

De Hondsrug – Landschap van eeuwen is een uitgave van Het Drentse Landschap in samenwerking met De Hondsrug UNESCO Global Geopark en het Hunebedcentrum...

DE GEMEENTE BORGER ALS EEN GEBIED VAN OUDHEDEN.

Onderstaand artikel verscheen in het Nieuwsblad van het Noorden, 05-10-1927 Het zoogenaamd Groote Hunebed te Borger, is het langste en hoogste van wat men van...

Archeologisch onderzoek in Borger, bij Daalkampen

In februari en maart 2020 voert RAAP Archeologisch Adviesbureau een archeologisch onderzoek uit in de wijk Daalkampen in Borger. Al vanaf 1994 zijn hier...

Archeologisch beleefpunt Rolde

Iedere Drentse gemeente krijgt een eigen archeologisch beleefpunt. Een van deze plekken is die van Rolde in de gemeente Aa en Hunze, vlakbij de...

Hunebedcentrum als ambachtscentrum

Verhalen door levende geschiedenis, ambachten en experimenten. In het Hunebedcentrum beleef je de tijd van de hunebedbouwers. Vlak bij het grootste hunebed, dat met die...

Rivierafzettingen uit het Vroeg-Pleistoceen

Het Vroeg-Pleistoceen duurde ongeveer 1,75 miljoen jaar. In deze tijd zijn in ons gebied door Eridanos en voorlopers van rivieren als Wezer en Elbe omvangrijke lagen zand...

Rode Oostzee-ignimbriet

Op een aardappelakker bij Gieten op de Hondsrug vond ik een bijzonder fraaie Rode Oostzee-ignimbriet. Zwerfsteenliefhebbers kennen de gewone Rode Oostzee-porfier wel. In het...

Helleflint, een zwerfsteen met een bijzondere naam.

Helleflint is bij zwerfsteenliefhebbers een bekende naam. In sommige delen van Noord- en Midden-Nederland komen zwerfstenen ervan algemeen voor. Helleflint is een bikkelhard, dicht...