maandag, 30 november 2020

Nieuw boek – Hondsrug, landschap van eeuwen

De Hondsrug – Landschap van eeuwen is een uitgave van Het Drentse Landschap in samenwerking met De Hondsrug UNESCO Global Geopark en...

DE GEMEENTE BORGER ALS EEN GEBIED VAN OUDHEDEN.

Onderstaand artikel verscheen in het Nieuwsblad van het Noorden, 05-10-1927 Het zoogenaamd Groote Hunebed te Borger, is het langste...

Archeologisch onderzoek in Borger, bij Daalkampen

In februari en maart 2020 voert RAAP Archeologisch Adviesbureau een archeologisch onderzoek uit in de wijk Daalkampen in Borger. Al vanaf 1994...

Archeologisch beleefpunt Rolde

Iedere Drentse gemeente krijgt een eigen archeologisch beleefpunt. Een van deze plekken is die van Rolde in de gemeente Aa en Hunze,...

Hunebedcentrum als ambachtscentrum

Verhalen door levende geschiedenis, ambachten en experimenten. In het Hunebedcentrum beleef je de tijd van de hunebedbouwers. Vlak...

Rivierafzettingen uit het Vroeg-Pleistoceen

Het Vroeg-Pleistoceen duurde ongeveer 1,75 miljoen jaar. In deze tijd zijn in ons gebied door Eridanos en voorlopers van rivieren als Wezer en Elbe omvangrijke...

Rode Oostzee-ignimbriet

Op een aardappelakker bij Gieten op de Hondsrug vond ik een bijzonder fraaie Rode Oostzee-ignimbriet. Zwerfsteenliefhebbers kennen de gewone Rode Oostzee-porfier wel....

Helleflint, een zwerfsteen met een bijzondere naam.

Helleflint is bij zwerfsteenliefhebbers een bekende naam. In sommige delen van Noord- en Midden-Nederland komen zwerfstenen ervan algemeen voor. Helleflint is een...

Bijzondere zwerfsteen gevonden in de keientuin van het Hunebedcentrum

Een melafier amandelsteen - Epidoothoudende amygdaloïdale paleo-basalt Bij het woord basalt denk je gelijk aan vurige rivieren van roodgloeiende...

Een unieke zwerfsteen – de kogel graniet- in het Hunebedcentrum

Als je je leven lang al stenen verzamelt, hoop je ooit nog eens die ene zeldzame te vinden. Dat geluk is meestal...