vrijdag, 18 september 2020

Rode Oostzee-ignimbriet

Op een aardappelakker bij Gieten op de Hondsrug vond ik een bijzonder fraaie Rode Oostzee-ignimbriet. Zwerfsteenliefhebbers kennen de gewone Rode Oostzee-porfier wel....

Helleflint, een zwerfsteen met een bijzondere naam.

Helleflint is bij zwerfsteenliefhebbers een bekende naam. In sommige delen van Noord- en Midden-Nederland komen zwerfstenen ervan algemeen voor. Helleflint is een...

Bijzondere zwerfsteen gevonden in de keientuin van het Hunebedcentrum

Een melafier amandelsteen - Epidoothoudende amygdaloïdale paleo-basalt Bij het woord basalt denk je gelijk aan vurige rivieren van roodgloeiende...

Een unieke zwerfsteen – de kogel graniet- in het Hunebedcentrum

Als je je leven lang al stenen verzamelt, hoop je ooit nog eens die ene zeldzame te vinden. Dat geluk is meestal...

IJsstromen, wat zijn het?

IJsstromen zijn 'snelstromende' rivieren van ijs in een omgeving van ijs dat veel minder snel beweegt. IJsstromen treden op in het randbereik...

Een unieke vondst, een Sorsele graniet-porfier

Er zijn zwerfstenen die je niet iedere dag vindt. Deze vorm van Sorsele-graniet is hier een voorbeeld van. Ik trof hem aan...

Waar komen de namen van stenen vandaan?

Mensen, dieren, planten hebben namen. Zo maak je anderen duidelijk wat of wie je ziet.  Stenen hebben ook namen....

Zwerfsteenfossielen in beeld

Stenen zoeken is een boeiende bezigheid. Het vinden van een zeldzaam type gidsgesteente of een kei met een bijzonder fraaie structuur geeft dikwijls een...

Zwerfsteen determinatiegidsen – deel 4 is verschenen

Deel 4 in de reeks determinatiegidsen voor zwerfstenen in Nederland is verschenen. In deze nieuwe gids komen zwerfsteensoorten aan de orde die...

De laatste 4000 jaar van de Weichsel-ijstijd

Met ups en downs de laatste ijstijd uit In grote delen van Noord-Nederland heb je een vlotte kans...