maandag, 20 januari 2020

Een unieke vondst, een Sorsele graniet-porfier

Er zijn zwerfstenen die je niet iedere dag vindt. Deze vorm van Sorsele-graniet is hier een voorbeeld van. Ik trof hem aan...

Waar komen de namen van stenen vandaan?

Mensen, dieren, planten hebben namen. Zo maak je anderen duidelijk wat of wie je ziet.  Stenen hebben ook namen....

Zwerfsteenfossielen in beeld

Stenen zoeken is een boeiende bezigheid. Het vinden van een zeldzaam type gidsgesteente of een kei met een bijzonder fraaie structuur geeft dikwijls een...

Zwerfsteen determinatiegidsen – deel 4 is verschenen

Deel 4 in de reeks determinatiegidsen voor zwerfstenen in Nederland is verschenen. In deze nieuwe gids komen zwerfsteensoorten aan de orde die...

De laatste 4000 jaar van de Weichsel-ijstijd

Met ups en downs de laatste ijstijd uit In grote delen van Noord-Nederland heb je een vlotte kans...

Een ekeriet uit Borger

Van sommige zwerfsteensoorten weet je dat de kans er een te vinden niet bar groot is. Vooral zwerfstenen uit het Zuid-Noorse Oslogebied...

Aland-graniet

In het Hondsrug-gebied strompel je er bij wijze van spreken over. Rapakivi's zijn de huismussen onder de noordelijke zwerfstenen met Aland-rapakivi als...

Schriftgraniet

Je blijft ze oprapen, zwerfstenen van schriftgraniet. In het Hondsruggebied zijn deze niet zeldzaam. Zaak is alleen de echt mooie mee te...
Kaart met Valtherschans. Cornelis Pijnacker [Public domain]

Valtherschans

Bij Valthe ligt de zogeheten Valtherschans, maar van de schans is niets meer te vinden. De schans begon als simpele redoute om...

Tekens van goden in steen, schriftgraniet op Bornholm en Drenthe

Bornholm is een klein maar veelzijdig eiland in de zuidelijke Oostzee. Het bezit een uitbundige natuur, zowel levend als ‘dood’. Met dode natuur bedoelen...