zondag, 20 september 2020

D49, de Papeloze Kerk, Drents

Met dit hunebed as kansel, huulden hervormde geestelijken u.l.v. Menso Alting in de 16e eeuw heur geheime hagepreken tegen het paapse gezag. Vandaor de...

Hunebed D50, Noord-Slien, Drents

Nim vanoet Noordslien de twiede verharde (doodlopende) weg rechts in de Zweelerstraot (Zweeloërstraat). IJ ziet dan 2 hunebedden: Eerst D51 links en daornao D50...

Hunebed D51, Noord Slien, Drents

Vergeleken met D50 leg D51 er, 100 meter terugge an de aander kaant van de weg, nogal verwaarloosd bij. Ok hier zint kennelijk keienrovers...

Hunebed D52, Diever

D52 is een middelgroot hunebed bestaonde oet zes dekstienen waorvan drie op, en 3 tussen de virtien ziedstienen ligt. Wieder zint der twie sluutstienen...

D53 bij Havelte, Drents

D53 is met een lengte van zowat 18 meter het op ién nao grootste hunebed in Nederland en vormt in de maande met D27...

D54 bij Havelte, Drents

Volgens de nummering van Van Giffen zul dit het zudelijkste hunebed weden moeten. Mar dat is het niet. Dat is D47 in Emmen. Hie...

Hunebed G1, Noordlaren, Groningen in het Drents

Van het tot 1982 ienige Grönneger hunebed zint nog mar ién sluutstien, veer ziedstienen en twie dekstienen over. De miest opvallende dekstien is een...

Hunebed G2, Delfzijl, Drents

Het hunebed-verhaal had nog ién verassing in petto: totaal onverwacht wuur der in 1982 bij graafwark t.b.v. een febrieksterrein under de wierde Heveskesklooster ten...