maandag, 06 februari 2023
Vandaag de dag zien we het gebruik van deze materialen niet vaak meer en het bewerken ervan vaak alleen over de grens. Het ambacht beenbewerking is niet meer bekend, maar het materiaal levert de mooiste gereedschappen, wapens en sieraden...
Schoenen zijn gemaakt van natuurlijke materialen, denk aan leer, dierenhuiden en plantaardig materiaal (bast en vezels). In bijzondere omgevingen blijven schoenen bewaard, bijvoorbeeld in het veen of het ijs. Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van de...

Sporen zoeken

Van oudsher is de mens een jager, dit was voornamelijk voor voedsel en grondstoffen. Een van de onderdelen van het jager zijn was het vinden van dieren. Bij jagen denken we nu aan speerwerpen en boogschieten, maar eigenlijk is...
Archeologie wordt ook wel oudheidkunde genoemd - de naam is een samenstelling van twee Griekse woorden. Archeologen doen onderzoek naar de overblijfselen uit het verleden - denk aan grondsporen en vondsten. De archeologie is erg breed - er wordt...
Archeologen maken een schatting hoeveel mensen er leven in Nederland in de prehistorie. Deze schatting wordt gebaseerd op aannames, etnografie, graven en nederzettingen. Einde oude steentijd - 1.000 mensen Einde middensteentijd - 2.000 mensen Einde nieuwe steentijd - 10.000 mensen Rond het...
Volksverhalen ontstaan door mondelinge overleveringen die door de eeuwen heen veranderen. Het verhaal kan zijn vastgelegd in tekst, maar verhalen zijn via verhalenvertellers van generatie op generatie doorverteld. Van deze volksverhalen zijn dan ook vaak verschillende varianten bekend. Een...
De boog bestaat uit twee onderdelen, namelijk de houten boog en de pees. De boogpees is het touw wat de energie van de boog overbrengt op de pijl. De pees bestaat uit meerdere draden en aan de bovenkant en...
In de tijd van de jager-verzamelaars waren de gezinnen waarschijnlijk klein. Deze aanname wordt gedaan door te kijken naar samenlevingen vandaag de dag van jager-verzamelaars. Met de komst van het boerenbestaan worden de gezinnen in de nieuwe steentijd, bronstijd...
Aanwijzingen voor het uitvinden van het wiel zijn uiteraard de vondsten van wielen, maar ook kennen we bewijzen door afbeeldingen, beeldjes, karrensporen en wegen. Van de Trechterbekercultuur is bekend dat onder de hunebedden van Flintbek (Duitsland) karrensporen zijn aangetroffen...
Water is er altijd geweest dus werd zeker gedronken. Doordat weinig mensen bij elkaar woonden, was er geen sprake van vervuild water. Leuk feitje is dat we in Drenthe nu water drinken wat in de prehistorie is gevallen als...