dinsdag, 26 maart 2019
In Drenthe zijn veel keien oftewel zwerfstenen te vinden, maar wat zijn het eigenlijk? Deze stenen zijn in een laag keileem tijdens de een na laatste ijstijd door een zogenaamde ijskap of gletsjer meegekomen vanuit Scandinavie. Het landijs is...
Netten en fuiken Netten werden, evenals fuiken, gebruikt bij de visvangst, maar ook waarschijnlijk voor de vangst van vogels en ander klein wild, zoals hazen. Twee fraaie voorbeelden  van fuiken zijn gevonden in Bergschenhoek. Dit betrof een jachtkamp van de...
In de prehistorie was vuur belangrijk bij de vele taken die de prehistorische mensen moesten uitvoeren. De hitte van een vuurtje is afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof en het soort brandstof. Een gewoon vuur van brandhout heeft een temperatuur...
Net als nu zullen de kinderen in de prehistorie hebben gespeeld. Maar tegelijkertijd moesten kinderen al op jonge leeftijd helpen met klusjes. Denk aan het hoeden en het verzorgen van het vee, meehelpen met koken, oppassen op kleine kindjes,...
Oker is een ijzerhoudend mineraal en tijdens de prehistorie als kleurenpigment gebruikt. Dit pigment wordt gebruikt voor schilderingen in grotten en tegen rotswanden. Van de schilderingen zijn dierlijke en menselijke figuren bekend. Het pigment is waarschijnlijk ook gebruikt om...
Een stoel is een van de oudste meubelstukken, maar in het verleden was het meer een symbook van status en waardigheid. Ook in de prehistorie kennen wij de stoel al. Uit de Deense bronstijd kennen we het volgende prachtige...
Wist je dat er mammoeten in Drenthe hebben rondgelopen? Ze hebben natuurlijk altijd tot de verbeelding van mensen gesproken. Maar hoe zagen hun voorouders er uit, waar kwamen ze oorspronkelijk vandaan en hoe zagen ze er later uit? In verschillende klimaatperiodes...
Overal in de wereld komt zand voor. Zand is een erosieproduct, grote keien kunnen in miljoenen jaren tot zand vervallen. In Drenthe hebben we veel zand, aangevoerd in diverse ijstijden. In heel Nederland hebben we veel zand aangevoerd door de...
Ze leefden van akkerbouw en veeteelt, maar vooral akkerbouw. Daarnaast haalden ze nog steeds veel voedsel uit de natuur: jacht, visserij, verzamelen kruiden, noten, paddestoelen, eieren, wortels, kruiden, etc. Ze aten grotendeel wat wij ook aten. Graan werd gebruikt voor...
Wat voor materialen gebruikten de hunebedbouwers voor hun gereedschappen? Hunebedbouwers kenden geen metaal (op twee vondsten na), dus hun gereedschap was gemaakt van gewei, been, leer, vuursteen, natuursteen, hout en (gebakken) klei. Wat vinden we van deze materialen? Vuursteen, natuursteen en potten...