donderdag, 16 augustus 2018
Ze leefden van akkerbouw en veeteelt, maar vooral akkerbouw. Daarnaast haalden ze nog steeds veel voedsel uit de natuur: jacht, visserij, verzamelen kruiden, noten, paddestoelen, eieren, wortels, kruiden, etc. Ze aten grotendeel wat wij ook aten. Graan werd gebruikt voor...
Wat voor materialen gebruikten de hunebedbouwers voor hun gereedschappen? Hunebedbouwers kenden geen metaal (op twee vondsten na), dus hun gereedschap was gemaakt van gewei, been, leer, vuursteen, natuursteen, hout en (gebakken) klei. Wat vinden we van deze materialen? Vuursteen, natuursteen en potten...
De hunebedbouwers leefden niet geïsoleerd, maar ze hadden familie en kennissen in naburige dorpen. Aan de overeenkomsten in de vorm en versiering van het aardewerk kun je zien dat ze van Noord-Duitsland tot aan de Nederlandse kust contact hadden. Er...
Met het begin van de bronstijd wordt handel steeds belangrijker. Verklaring hiervoor is uiteraard dat de grondstoffen voor brons niet in Nederland voor handen is en dus alleen via handel hier kunnen komen. De grondstoffen komen uit Ierland en...
Met het begin van de bronstijd wordt de kleding nu ook gemaakt van wol, andere materialen om kleding van te maken waren mogelijk linnen en zeker leer. Het gebruik van leer in de kleding neemt af. Met een hand...
Vanaf de nieuwe steentijd (de Enkelgrafcultuur) worden mensen begraven in grafheuvels. Uit nieuwe steentijd, bronstijd en ijzertijd zijn in Nederland bijna 3.000 grafheuvels bekend. In de prehistorie zullen er meer grafheuvels zijn geweest in Nederland. Een grafheuvel wordt ook...
Voor het maken van gereedschap heb je grondstoffen nodig, denk aan steen, vuursteen, bot, gewei en klei. Deze materialen blijven goedbewaard. Resten van planten, hout en leer blijven moeilijker bewaaed, maar dat betekent niet dat ze het niet gebruikten....
In de prehistorie zijn veel uitvindingen gedaan, maar een van de oudste uitvindingen is het maken van vuur en het gebruiken van gereedschap van steen. In de prehistorie zijn de volgende zaken uitgevonden: OUDE STEENTIJD & MIDDEN-STEENTIJD vuur; speer; speerwerper; pijl...
In de nieuwe steentijd kent men alleen huizen oftewel geen boerderijen. Het vee wordt gehouden buiten het huis in omheiningen. Pas vanaf de bronstijd komen er echte boerderijen waarbij een duidelijke stal kan worden herkend. De stal is te herkennen...
Mensen houden al dieren vanaf de tijd dat ze jagen en verzamelen oftewel de oude steentijd. Bewijs voor het houden van dieren is er in Nederland vanaf de midden-steentijd, maar het is zeer waarschijnlijk dat de rendierjagers al honden...