dinsdag, 27 september 2022

Stories about sacrificial stones – 2

A giant, out of anger at the lords of Herzberg Castle, would have tried to throw the Sacrifice Stone on the Eisenberg of Wallenstein...

Clapers des gegants – Talaiots

De afgelopen weken verbleef ik op het zonnige Mallorca. Naast het genieten van zon en strand, vermaakte ik me ook met wat andere uitstapjes....

De godin Hertha op Rügen

De Slaven die na de Duitsers op Rügen woonden, aanbaden een grote godin wiens sporen zelfs de kerstening niet kon uitwissen. In ieder geval...

Gekerstende stenen in Frankrijk

In Frankrijk hebben gekerstende megalithische monumenten een speciale benaming: dolmen christianisé en menhir christianisé. Het gaat om dolmens of menhirs waarop een kruis is...

Arthur’s Stone is under archaeological investigation; memento of a battle, worship, sacrificial table or...

King Arthur defeated a giant at Arthur's Stone in Herefordshire. During his fall, this giant left an imprint on one of the stones of...

Arthur’s Stone wordt archeologisch onderzocht; aandenken aan een strijd, verering, offertafel of waarnemingsbult?

Koning Arthur versloeg een reus bij Arthur's Stone in Herefordshire. Tijdens zijn val liet deze reus een afdruk achter op een van de stenen...

Gekerstende stenen

Megalieten zijn indrukwekkende overblijfselen van een verdwenen cultuur. Er werd veel moeite gedaan om ze op te richten, wat aangeeft dat het belangrijke plekken...

Megalithische cultuur in Indonesie

Waar we in West-Europa flarden van de gebruiken rondom megalieten kunnen zien doorschemeren in folklore, mythen en legenden, is dit in andere delen van...

Midsummer

Midsummer is an important day in many cultures. Because the axis of the earth has an angle of 23.5 degrees, the seasons arise with...

Midzomer

Midzomer is een belangrijke dag in veel culturen. Doordat de as van de aarde een hoek van 23,5 graad heeft, ontstaan de seizoenen met...