donderdag, 23 maart 2023

De evolutietheorie: van Darwin tot nu

Op de dag dat hardlopers zich tijdens de 4 mijl van Groningen inspannen om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten, gaan we...

Uitgestorven familieleden van de moderne mens: de Denisovamens

In de prehistorie liepen verschillende familieleden van de moderne mens (Homo sapiens) op aarde rond. Sommigen zijn elkaar mogelijkerwijs tegengekomen, anderen leefden volledig langs...

The origins of language

At heart, human beings are social animals. We seek each other out and live together with others in groups – in a family, in...

New research into the origins of man

There are more than 7 billion people on earth; each one with his or her own language and culture, history and customs. Nevertheless, we...

Anthropological research into the origins of man

A cultural anthropologist concerns himself with culture. How do people live? What do they believe? And why do they do things in the way...

Nieuw onderzoek naar de oorsprong van de mens

Op aarde leven meer dan 7 miljard mensen. Ieder met zijn of haar eigen taal en cultuur, geschiedenis en gebruiken. Toch maken we allemaal...

Het ontstaan van taal

Je kunt er vraagtekens bij plaatsen gelet op de dagelijkse nieuwsberichten en weinig fijnzinnige berichten op sociale media maar de menselijke soort is in...

A ‘new addition’ to the human family

Pigeonholes People like to classify things and put them into pigeonholes. Particular objects or phenomena are allocated to the same group on the basis of...

De menselijke familie door de eeuwen heen

Hokjes Mensen houden van het indelen in hokjes, of classificeren. Bepaalde objecten of verschijnselen worden in dezelfde groep ingedeeld op basis van overeenkomstige eigenschappen. Dit...

Antropologisch onderzoek naar de oorsprong van de mens

Een cultureel antropoloog houd zich bezig met cultuur. Hoe leven mensen? Wat geloven zij? En waarom doen ze de dingen zoals ze die doen?...