zaterdag, 31 juli 2021

Neolithische offerbijlen en Sidestone Press

Een gesprek met archeoloog Karsten Wentink, tevens eigenaar van de uitgeverij Sidestone Press. Karsten werd bekend in de archeologische wereld met zijn ontdekking rondom...

De Prehistorie van werktuigen, lijm en materialen deel 1/3

In een drieluik spreek ik met Geeske Langejans, onderzoeker aan de TU in Delft, over de prehistorie van werktuigen en materialen. Steeds aan de...

Wat is Experimentele archeologie?

In gesprek met archeologe Riemke Scharff van het Hunebedcentrum bespreken we het nut en de mogelijkheden van deze tak binnen de archeologie. Hoe kunnen...

Servies met een verhaal

In deze korte rubriek spreken we onze gastconservator Sipke van der Zee over bijzonder servies uit zijn collectie hunebeddenmemorabilia. Deze keer gaat het over...

Hoe de archeologie kennis maakte met A.E. van Giffen

Leo Verhart, oud-conservator van het RMO in Leiden, legt de laatste hand aan een dubbelbiografie over twee grootheden uit de archeologie Jan Hendrik Holwerda...

Ode aan de Hondsrug: Totstandkoming van een Geopark

In deze aflevering een gesprek met Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum en betrokken bij de totstandkoming van het Geopark hier op de Hondsrug....

Ode aan de Hondsrug: Het esdorpenlandschap

In deze aflevering een gesprek met hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek. Hoe heeft de mens geleefd op de Hondsrug? Hoe zag het landschap eruit voordat...

Schrijversogen in een archeologische wereld

In deze podcast spreek ik met Linda Dielemans, schrijfster en archeoloog. Ze schreef tal van jeugdboeken en publiceerde onlangs 'Onder de golven' een boek...

Mensenbotten in Mesolithische pijlpunten

Merel Spithoven is PhD-studente aan de RUG en werkte onlangs mee aan onderzoek naar Doggerland. Waarom gebruikten mensen in de Midden-Steentijd mensenbotten als pijlpunten...

Ervaring bij het determineren

Conservator Harry Huisman vertelt in deze podcast over zijn ervaringen tijdens het determineren van stenen. Sinds jaar en dag houdt Harry determinatiedagen en daar...