donderdag, 21 februari 2019
Skelet paard.

Archeozoölogie: onderzoek naar dierenbotten

Binnen de archeologie is onderzoek naar dierenbotten een belangrijke bron van informatie: archeozoölogie. Botten worden gevonden wanneer het dier overlijdt. Onderzoek naar dierenbotten vertelt...
Spelt.

Spelt, nieuw in de ijzertijd

Spelt (Triticum spelta) is een bedekte graansoort en hoort net als eenkoorn en emmertarwe tot het geslacht Tarwe (Triticum). De plant kan wel 130...
Jaarringen.

Dendrochronologie: jaarringen onthullen een datum

Denrochronologie of boomtijdkunde wordt in de archeologie als absolute dateringsmethode gebruikt. De naam komt van de Griekse woorden dendron (boom), chronos (tijd) en logos (‘de leer van’)....

Een middagje isotopenwerk

Onlangs heb ik een artikel geschreven waarin ik onderzoek naar de ijstijden ben begonnen uit te leggen. Van de vele zaken die hieruit naar...
Emmertarwe.

Emmertarwe, ook wel tweekoren

 De emmertarwe behoort tot een van de oudste cultuurgewassen ter wereld (Triticum dicoccum). Binnen het gewas kennen we zomer- en winterrassen. De voorouder is...
Eenkoorn.

Eenkoorn, al 30.000 jaar in gebruik

Tot het geslacht Tarwe (Triticum) behoren meerdere cultuurgewassen, waaronder de eenkoorn - letterlijk een korrel (Triticum monococcum). Tot dit soort behoren wilde (Triticum monococcum subsp. boeoticum)...

Patterned Stone bij Bryn Celli Ddu

In de grafkamer van Bryn Celli Ddu is een steen gevonden met ingekerfde bochtige kronkelige ontwerpen. Deze steen is door zijn versieringen: Pattern Stone (steen-met-patronen) genoemd. Vandaag...

Onderzoek naar etensresten: residu-analyse

Residuanalyse wordt gebruikt in diverse werkgebieden, waaronder archeologie. Bij het onderzoek wordt gekeken naar de samenstelling, de aard en de hoeveelheden van organische residuen...

Typologie: dateren door indelen van vondsten

Typologie (oftewel typochronologie of typologische methode) is het indelen van archeologische vondsten op kenmerken. Archeologen delen chronologisch de artefacten in op stijl, vorm en...

Foto’s die het verleden tot leven brengen: het mesolithicum

Frank Wiersema is een fotograaf die erin gespecialiseerd is om in foto's weer te geven hoe het leven vroeger was. Vorig jaar heeft hij...