vrijdag, 07 oktober 2022

Mensen en vuursteen in het Laatpaleolithicum – deel 11

De laatste 5000 jaar van de Weichsel-ijstijd verliep met horten en stoten. Warme fasen (interstadialen) wisselden af met koudere perioden (stadialen). Deze periode staat...

Midden-Paleolithicum, Neanderthalertijd – Deel 10

Geologisch gezien lopen wij nog maar kort op aarde rond. Onze verwant, de Neanderthaler was er al iets langer. Zij verkenden al zo’n 300.000...

Gletsjermolenstenen

In de geologische collectie van het Hunebedcentrum bevinden zich diverse zogenaamde gletsjermolenstenen. Onder de noordelijke zwerfstenen komen zo nu en dan opvallend afgeronde stenen...

De vuistbijl als ‘Zwitsers zakmes’ – deel 9

Gaat het over vuursteenartefacten, dan kunnen we niet voorbij aan het ‘Zwitsers zakmes’ van de prehistorie, de vuist- of handbijl. Het is de ultieme...

Vuursteen, artefacten en die er op lijken – deel 8

Een paar jaren geleden ontdekten Franse archeologen ten zuiden van Parijs het graf van een al wat oudere man van wie de onderarm met...

Hotspot Hondsrug UNESCO Geopark – De Dikste Stien in het Noordbargerbos

In het Hondsrug UNESCO Geopark liggen meerdere Geopark Hotspots. Eentje daarvan is de Dikste Stien, oftewel de dikste steen van het Hondsruggebied. Lange tijd...

Vuursteenkwaliteit, vuursteenverwering en patina – deel 7

In de laatste paar duizend jaar van de Weichsel-ijstijd was het voor rendierjagers, die toen in ons land rondtrokken, niet moeilijk om aan kwalitatief...

Kokerzandsteen uit Zuidlaren

Cambrische zandstenen met levenssporen Voor het gevoel noem je het geen fossielen, toch rekent men sporenfossielen daar wel toe. Ook al ontbreken resten van de organismen zelf, de sporen die...

Over vuursteenbewerking, bijlen en agaten – Deel 6

In het grootste deel van de prehistorie moesten mensen zich voor hun levensonderhoud van stenen werktuigen bedienen. Daarnaast gebruikte men voor allerlei hulpgerei ook...

Fossiel hout uit Ellertshaar Drenthe

Objectnummer: 200001 Fossiel hout uit Ellertshaar Het stuk fossiel hout op de foto is de grootste stuk fossiel hout tot dusver in Drenthe ooit gevonden. Het...